Affärsområdet som fokuserar
på världens alla trädgårdar

SBM LIFE SCIENCE

I Norden

Anders Schoug

SBM Life Science Nordics sjef

I Norden er vi stolte av å kunne tilby forbrukere og kunder ledende varemerker. Både gjødsel, hageprodukter for hage samt skadedyrs kontroll.

SBM Life science har også en full integrert verdikjede og dermed mulighet til å levere kvalitet og innovasjoner. Dette gir en trygghet for våre kunder i ett marked som stadig blir strengere regulert og kravene til aktørene strengere.

Nøgletallene

Norden

350
Antal sålda artiklar i Norden
35
Antal anställda i Norden
200m SEK
Omsättning

Norden mærke

Norden

Nordens ledende plenpleie varemerke. Mosefjerner, Plengjødsel, og Plenrens.

Oppdag nettsiden

Nordens ledende insektsmiddel .

Oppdag nettsiden
Skjul koordinater
SBM Life Science AB

Hvordan finne oss ?

Västanvägen, 245 43 Staffanstorp, Suède
+46 (0)40 41 81 80
norway.info@sbm-company.com

SBM LIFE SCIENCE

over hele verden

Alexandre Simmler
SBM Life Science Globala Chef

Hagemarkedet har i flere år gjennomgått omfattende endringer. Utviklingen ogendringene i samfunnet gir utslag i forbrukere som har nye forventinger. Trender viserutvikling av byhager, bærekraftige kollektivhager og nye intelligente hageområder.

Med nye typer av hagearbeid kommer nye typer gartnere. Som også er opptatt av ogoppmerksomme på miljøpåvirkningene. Dette medfører at vi  som leverandør måtilpasse oss stadig strengere lover og reguleringer som igjen medfører at vi må justerevåre produkter i henhold.  Endringene har fått oss til å tenke nytt om morgendagenshager. Aktørene på markedet må, mer enn noen gang, være i stand til å endre og fornyseg.

Med dette som bakteppe etablerte vi i oktober SBM Life Science, et datterselskap aSBM Group, for å skape en ny dimensjon i bransjen. Enkelte aktører distanserer seg frdisse endringene. SBM på sin side vil investere, utvikle teamene og verktøyene sine, utvideproduktsortimentet og jobber for å utvikle nye innovasjoner som er skånsomme motbåde mennesker og miljø. Vi flytter grenser for å bli den eneste aktøren som er aktiv i begge de største hagemarkedene i verden, Europa og Nord-Amerika. Disse investeringenevil realisere ambisjonen vår, som er å bli en anerkjent, europeisk aktør som er med deg ihverdagen og tilbyr deg innovasjoner og nye metoder for fremtidens hagearbeid.

Vi har jobbet i denne bransjen i over 20 år, og kunnskapen og erfaringen vår bidrar til atvi mestrer hele verdikjeden: forskning og utvikling, registrering, formulering, emballeringog markedsføring. Dette er ekspertisen SBM stiller til disposisjon for deg og styrkene somdanner grunnlaget for vår langsiktige strategi. Målet vårt er å gi deg fleksibiliteten dutrenger, tilby deg sterke varemerker med et stort produktutvalg og garantere at produktene våre fungerer slik at du blir fornøyd med sluttresultatet.

Samarbeidet vi har med kundene og leveandørene våre er det viktigste vi har. Du kanvære trygg på at vi er med deg på veien mot morgendagens løsninger, slik at vi sammenkan beskytte avlingene, plantene og hjemmene våre.

Teamene mine og jeg ønsker deg en flott sesong, full av suksess og nye utviklinger.

Vår ambisjon for SBM Life Science

Tilrettelegge dagliglivet til våre forbrukere,
tilby dem innovative og ansvarlige løsninger og tjenester,
for sine planter, deres hage og deres livsstil

Nyckeltal för SBM LifeScience

Globalt

350
anställda
2500
Produkter I sortimentet globalt
250M€
omsättning
N°2
I Europa
på Växtskyddsmarknaden
N°3
I USA
på Växtskyddsmarknaden