Affärsområdet som fokuserar
på världens alla trädgårdar

SBM LIFE SCIENCE

I Norden

Katarzyna Miedzińska

SBM Life Science Nordics sjef

Ved å fremme en ny tilnærming til hagearbeid, inspirerer og støtter vi nåværende og fremtidige gartnere.

Ved å lytte nøye til naturens og menneskers behov, ta vare på miljøet vi lever i, lager vi innovative løsninger som er fordelaktige for våre distributører, og spesielt for forbrukerne.

Vi tror på partnersamarbeid og delingsferdigheter. I denne ånden jobber vi tett med våre forretningspartnere.

Vi ser stadig etter nye muligheter for felles utvikling. Målet vårt er klart: ledelse i Hjem og Hage industrien.

Nøgletallene

Norden

350
Antal sålda artiklar i Norden
35
Antal anställda i Norden
200m SEK
Omsättning

Norden mærke

Norden

Protect Garden inneholder en rekke produkter med løsninger for å beskytte hagen din mot skadedyr, insekter og ugress.

Protect Home inneholder en rekke produkter med løsninger for å beskytte hjemmet ditt mot skadedyr og insekter.

Naturlige hageprodukter for beplantning, gjødsling, husly og pleie. Solabiol-serien inkluderer produkter til plenmatten, trær og busker, blomster, grønnsaker. Solabiol ble opprettet med et eneste oppdrag: å tilby deg økologiske hageprodukter, garantere avlinger og blomster av høy kvalitet, med respekt for mennesker og natur.

Nordens ledende plenpleie varemerke. Mosefjerner, Plengjødsel, og Plenrens.

Nordens ledende insektsmiddel .

Skjul koordinater
SBM Life Science AB

Hvordan finne oss ?

Västanvägen, 245 43 Staffanstorp, Suède
+46 (0)40 41 81 80
norway.info@sbm-company.com

SBM LIFE SCIENCE

over hele verden

Alexandre Simmler
SBM Life Science Globala Chef

Hagemarkedet har i flere år gjennomgått omfattende endringer. Utviklingen ogendringene i samfunnet gir utslag i forbrukere som har nye forventinger. Trender viserutvikling av byhager, bærekraftige kollektivhager og nye intelligente hageområder.

Med nye typer av hagearbeid kommer nye typer gartnere. Som også er opptatt av ogoppmerksomme på miljøpåvirkningene. Dette medfører at vi  som leverandør måtilpasse oss stadig strengere lover og reguleringer som igjen medfører at vi må justerevåre produkter i henhold.  Endringene har fått oss til å tenke nytt om morgendagenshager. Aktørene på markedet må, mer enn noen gang, være i stand til å endre og fornyseg.

Med dette som bakteppe etablerte vi i oktober SBM Life Science, et datterselskap aSBM Group, for å skape en ny dimensjon i bransjen. Enkelte aktører distanserer seg frdisse endringene. SBM på sin side vil investere, utvikle teamene og verktøyene sine, utvideproduktsortimentet og jobber for å utvikle nye innovasjoner som er skånsomme motbåde mennesker og miljø. Vi flytter grenser for å bli den eneste aktøren som er aktiv i begge de største hagemarkedene i verden, Europa og Nord-Amerika. Disse investeringenevil realisere ambisjonen vår, som er å bli en anerkjent, europeisk aktør som er med deg ihverdagen og tilbyr deg innovasjoner og nye metoder for fremtidens hagearbeid.

Vi har jobbet i denne bransjen i over 20 år, og kunnskapen og erfaringen vår bidrar til atvi mestrer hele verdikjeden: forskning og utvikling, registrering, formulering, emballeringog markedsføring. Dette er ekspertisen SBM stiller til disposisjon for deg og styrkene somdanner grunnlaget for vår langsiktige strategi. Målet vårt er å gi deg fleksibiliteten dutrenger, tilby deg sterke varemerker med et stort produktutvalg og garantere at produktene våre fungerer slik at du blir fornøyd med sluttresultatet.

Samarbeidet vi har med kundene og leveandørene våre er det viktigste vi har. Du kanvære trygg på at vi er med deg på veien mot morgendagens løsninger, slik at vi sammenkan beskytte avlingene, plantene og hjemmene våre.

Teamene mine og jeg ønsker deg en flott sesong, full av suksess og nye utviklinger.

Vår ambisjon for SBM Life Science

Tilrettelegge dagliglivet til våre forbrukere,
tilby dem innovative og ansvarlige løsninger og tjenester,
for sine planter, deres hage og deres livsstil

Nyckeltal för SBM LifeScience

Globalt

350
anställda
2500
Produkter I sortimentet globalt
250M€
omsättning
N°2
I Europa
på Växtskyddsmarknaden
N°3
I USA
på Växtskyddsmarknaden